Ochrana soukromí

Děláme vše proto, abyste se s námi cítili bezpečně. Při zpracovávání vašich osobních údajů nejen respektujeme a dodržujeme všechny předpisy, které se ochrany vašich osobních údajů týkají, ale snažíme se dělat i více.

Vyplněním kontaktních formulářů nebo prohlížením našich webových stránek umožňujete naší společnosti (Winmed, s.r.o.) využívat vaše osobní údaje.

V případě, že se rozhodnete vyplnit náš kontaktní formulář, shromažďujeme o vás pouze následující údaje - jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Tyto údaje využíváme k tomu, abychom s vámi věděli my a případně provoz, ve kterém si vyžádáte ošetření komunikovat.

Osobní údaje z důvodu evidence uživatelů držíme po dobu 5 let od vašeho posledního vyplnění formuláře. Během doby 5 let od vaší posledního vyplnění kontaktního formuláře zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem přímého marketingu, na právním základě oprávněného zájmu provozovatele.

Vaše kontaktní údaje používáme k zaslání našich oznámení souvisejících s poskytováním služeb nebo když chceme reagovat na vaše oslovení naší společnosti a na zodpovězení vašich otázek.

Vaše osobní údaje jsou používány výhradně pro naše interní potřeby a to zejména z výše uvedených důvodů. Všechny nezbytné služby ohledně osobních údajů však nezajišťujeme jen vlastními silami, ale využíváme i služeb třetích stran - provozů, které jsou našimi partnery, a ve kterých absolvujete ošetření. . S nimi tedy třetími stranami, kterým vaše osobní údaje poskytneme, máme uzavřenou smlouvu, na základě které jsme schopni zajistit a chránit vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Reference